Alergolog

Alergolog – specjalista, który zajmuje się leczeniem chorób związanych z alergenami. Alergeny to antygeny występujące w każdym środowisku wywołują reakcję alergiczną. Alergolog  na podstawie wywiadu i przeprowadzonych badań (również testów) wyklucza bądź potwierdza występującą alergie oraz  wprowadza ewentualnie odpowiedni system leczenia.
Do specjalisty należy udać się w przypadkach kiedy dokucza nam częsty, wodnisty katar, łzawienie oczu, przekrwienie spojówek, jak również wysypka, świąd skóry, duszności. Lekarz może zalecić przyjmowanie leków bądź w określonych przypadkach leczenie samymi alergenami czyli  tzw. odczulanie.


dr n. med. Justyna Kościuch

Specjalizacje: alergologia, choroby wewnętrzne. Ukończyła I wydział Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Autor i współautor prac naukowych dotyczących astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Konsultacje w zakresie alergologii dla dorosłych i dzieci, punktowe testy skórne, badanie spirometryczne z próbą rozkurczową, immunoterapia swoista.

godz. przyjęć:

poniedziałek 16:00 – 18:00


dr n. med Tomasz Matuszewski  czytaj więcej

Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą II st w zakresie pediatrii oraz specjalistą alergologii. Staże specjalizacyjne odbył w Klinice Chorób Dzieci WAM w Łodzi oraz w Klinice Immunologii wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje również jako starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jest autorem kilkunastu publikacji z dziedziny pediatrii i alergologii. Posiada certyfikat zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu problemów alergologicznych zarówno u dzieci jak i u dorosłych (m.in. wykonuje testy skórne, diagnostykę pokrzywek i obrzęków, prowadzi immunoterapię, zajmuje się również leczeniem atopowego zapalenia skóry, prowadzi chorych z alergią na jady owadów oraz wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym – współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym). Świadczy również porady z zakresu chorób infekcyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. borelioza, opryszczka, półpasiec, diagnostyka stanów gorączkowych)

godz. przyjęć:

grafik ruchomy


PAKIETY Skip to content