Medycyna pracy

Medycyna pracy – oferujemy usługi wchodzące w jej zakres. W Przychodni Lekarskiej Hadmedica mogą Państwo skorzystać z konsultacji specjalistycznych a także badań diagnostycznych i laboratoryjnych,  niezbędnych dla poszczególnych stanowisk pracy. Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania wstępne dla:

 • nowych pracowników przed podjęciem pracy
 • osoby zawodowo narażone na promieniowanie jonizujące
 • pracowników prowadzących samochód służbowy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy, jeśli zmieniły się czynniki zagrożenia
 • kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii A,B,C,D,E
 • osób ubiegających się o zezwolenie na broń
 • pracowników ochrony

Badania kontrolne:

 • pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
 • do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • profilaktyczne

Badania okresowe dla:

 • pracowników przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • kierowców zawodowych lub mających okresowe prawo jazdy w celu jego przedłużenia

Wydajemy odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia w zależności od potrzeb danego stanowiska pracy.


dr n. med. dent. Robert Szamborski   czytaj więcej

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną – Wydział Lekarski, a także Akademię Medyczną w Łodzi – Wydział Stomatologii. Uzyskał specjalizację w zakresie otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi, którą zrealizował w Klinice ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada specjalizację z otolaryngologii, chirurgii stomatologicznej i medycyny pracy. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu otolaryngologii oraz akredytowanym wykładowcą w dziedzinach związanych z laryngologią i profilaktyką zdrowotną.

godz. przyjęć:

urlop


PAKIETY Skip to content