Zabiegi ambulatoryjne

Ortopedyczne:

– Iniekcja dostawowa

Terapia, która ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z bólem stawów.  W skład stawu wchodzą chrząstki stawowe wyścielające powierzchnie kostne. Umożliwiają one płynny ruch kości względem siebie, który jest wspomagany przez znajdujący się wewnątrz stawu płyn maziowy. Staw jest otoczony przez torebkę stawową zbudowaną z tkanki łącznej, mogącą ulec stanowi zapalnemu. Wówczas lekarz specjalista może wykonać iniekcję dostawową.

– Punkcja stawu

polega na wkłuciu igły do chorego stawu, dzięki czemu można pobrać z jego wnętrza płyn stawowy, a także podać miejscowo leki. Może dotyczyć w zasadzie każdego stawu (najczęściej stosowana jest punkcję stawu kolanowego)

– Blokada

jest metodą stosowaną w przypadku leczenia ostrych i przewlekłych chorób, jak np. choroby stawów czy układu mięśniowo – szkieletowego. Polega na wstrzyknięciu w miejsce bólu leku o działaniu immunosupresyjnym, przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowy. W krótkim czasie po podaniu zastrzyku, dyskomfort oraz ból wywołany stanem zapalnym przemija.


PAKIETY Skip to content