Badanie dopplerowskie ultrasonografem:

 

  • USG dopplerowskie szyi

  • USG dopplerowskie tętnic kończyn dolnych (obie kończyny)

  • USG dopplerowskie tętnic nerkowych

  • USG dopplerowskie żył kończyn dolnych (obie kończyny)


 

PAKIETY Skip to content